Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu

GENEL AÇIKLAMALAR:

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) “ilgili kişi” olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine, (“Veri Sahibi”) kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili KVKK’ nın 11. Maddesi’nde sayılan haklara ilişkin Veri Sorumlusu’na yani Özel Durupol Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği San. Tic. Ltd. Şti.(kısaca Durupol Ağız ve Diş Polikliniği) başvurma hakkı tanınmıştır. Bu haklara ilişkin tarafımıza yapılacak başvuruların, KVKK’ nın 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’in ilgili hükümleri uyarıncayazılı olarak veya elektronik ortamda ve aşağıda yer alan yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

BAŞVURU YÖNTEMLERİ:

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında tarafımıza yapılacak başvurularda, 10.03.2018 tarih 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’ in 5/2 maddesi uyarınca, veri sahibine ilişkin ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusu bilgilerinin bulunması zorunludur.

Başvuru Şekli
Taleplerinize sağlıklı bir şekilde yanıt verilebilmesi için talep içeriğinizin açık, anlaşılır ve tarih yönünden belirlenebilir olması önemlidir. Bu nedenle işbu başvuru formu ile tarafınızdan istenen bilgi ve belgelerin, eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak Durupol Ağız ve Diş Polikliniği’ne aşağıdaki yollarla, başvuru yapılması gerekmektedir.

Lütfen aşağıdaki linke tıklayarak PDF dosyayı indiriniz ve yazılı metodlardan biri ile başvurunuzu tamamlayınız.

İndir